Naturbruksprogrammet

År 1

Första året på Naturbruksprogrammet läser du gymnasiegemensamma ämnen och flera av de programgemensamma ämnena så att du har en säker bas att stå på inför ditt val av yrkesutgång och individuella kurser. Du är också ute på din första APL- period (arbetsplatsförlagt lärande).

År 2

Under år 2 läser du bland annat ämnen som är direkt kopplade till din inriktning samt ytterligare gymnasiegemensamma ämnen. Mycket tid ägnas åt körning med skotare ute i praktiskt arbete. Du fortsätter även att vara ute på APL.

År 3

Sista året på Naturbruksprogrammet innehåller fördjupningskurser mot din yrkesutgång. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre. Detta läsår gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Yrkesutgångar

Maskinförare/Skördare

Du kan arbeta som maskinförare. Avverka med skördare och transportera virke med skotare

Maskinförare/Service

Du kan transportera virke med skotare, utföra service och reparera tunga maskiner

Maskinförare/Grävmaskin

Du kan transportera virke med skotare och köra grävmaskin inom skogsnäringen

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600p

Engelska 5, 100

Historia 1a1, 50

Idrott och hälsa, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a1, 50

Religionskunskap 1a, 50

Samhällskunskap 1a1, 50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen 400p

Biologi 1, 100

Entreprenörskap, 100

Naturbruk, 200

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200 p

Inriktningsgemensamma ämnen 300 p

Marken och växternas biologi, 100

Motor- och röjmotorsåg 1 , 100

Mångbruk av skog, 100

Programfördjupning gemensamma ämnen 500p

Serviceteknik naturbruk 1, 100

Skogsskötsel 1, 100

Virkeslära, 100

Terrängtransporter, 100

Virkestransport med skotare, 100

Programfördjupning Maskinförare/Skördare 400p

Avverkningsmaskiner, 100

Skogsskötsel 2, 100

Skogsmaskiner specialisering, 200

Programfördjupning Maskinförare/Service 400p

Serviceteknik naturbruk 2, 100

Serviceteknik-naturbruk specialisering, 100

Skogsmaskiner specialisering, 200

Programfördjupning Maskikförare/Grävmaskin 400p

Grävmaskiner, 200

Skogsskötsel specialisering, 100

Skogsskötsel 2, 100

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) 15 veckor

Studera vidare?

Du kanske vill fortsätta studera efter gymnasiet? Då har du möjlighet att läsa in allmän högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser tre extra kurser, Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Det finns även möjlighet att läsa till Matematik 2

Efter utbildningen

Daniel Johansson

Daniel Johansson gick NB13
och tog examen 2016. Sedan dess har han praktiserat i Sverige, USA och Tyskland  för att kunna bli skogsmästare. Nästa år tar han examen på skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Vad minns du särskilt från tiden på SG/Södra Viken?

– Mycket tid i skogen och bra lärare. Jag visste redan då att jag ville bli skogsmästare
och det var därför jag hamnade på Södra Viken. Skolan gav mig en bra grund för att studera vidare.

Vad kan du jobba med som skogsmästare?

– Mäklare, rådgivare, produktionsledare,
virkesköpare, områdeschef.
De flesta tjänstemannajobb inom skogssektorn. Jag vill verkligen bli virkesköpare och målet är att jobba på Stora Enso precis som min pappa, morfar och flera i släkten före mig.

Hur ser du på framtiden?

– Den ser ljus ut, som skogsmästare finns gott om jobb. Skogen finns ju kvar,
och den växer. Skogen är framtiden!