Naturbruksprogrammet

Under dina tre år på skolan får du goda kunskaper inom grundläggande områden i modernt skogsbruk. Du kan välja mellan tre olika yrkesutgångar och direkt komma ut i arbetslivet som maskinförare eller arbeta med service och underhåll på tunga maskiner. För dig som vill vidareutbilda dig finns stora valmöjligheter inom den skogliga sektorn.
Första året på naturbruksprogrammet läser du gymnasiegemensamma kurser och flera av de programgemensamma kurserna så att du har en säker bas att stå på. Du väljer även yrkesutgång och individuellt val. Du är också ute på din första APL period (arbetsplatsförlagt lärande).
Andra året läser du bland annat kurser som är direkt kopplade till din inriktning. Du fortsätter även att vara ute på APL hos olika företag.
Sista året på naturbruksprogrammet innehåller fördjupningskurser och kurser mot din yrkesutgång. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre. Detta läsår gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Yrkesutgångar

Maskinförare/Skogsmaskin

Efter utbildningen kan du arbeta som maskinförare i skogen, avverka med skördare och transportera virke med skotare.

Maskinförare/Service

Ditt framtida jobb kan bestå av att köra skotare och transportera virke men du har även skaffat kunskaper för att kunna arbeta med service och underhåll på tunga maskiner.

Maskinförare/Grävmaskin

Efter tre gymnasieår kan du köra både skotare och grävmaskin. Du jobbar med att transportera fram virke och har även kunskaper i att dika, laga sönderkörda vägar och bygga nya skogsbilvägar.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser 900p

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1a1, 50

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a1, 50

Religionskunskap 1, 50

Samhällskunskap 1a1, 50

Svenska 1, 100

Svenska 2, 100

Svenska 3, 100

eller Svenska som andraspråk 1,2,3, 100

Programgemensamma kurser 400p

Biologi 1, 100

Entreprenörskap, 100

Naturbruk, 200

Inriktningskurser 700 p

Marken och växternas biologi, 100

Motor- och röjmotorsåg 1 , 100

Mångbruk av skog, 100

Skogsskötsel 1, 100

Virkeslära, 100

Terrängtransporter, 100

Virkestransport med skotare, 100

Programfördjupning Maskinförare/Skogsmaskin 500p

Avverkningsmaskiner, 100

Skogsskötsel 2, 100

Skogsmaskiner specialisering, 200

Serviceteknik naturbruk 1, 100

 

 

 

Programfördjupning Maskinförare/Service 500p

Serviceteknik naturbruk 2, 100

Serviceteknik-naturbruk specialisering, 100

Skogsmaskiner specialisering, 200

Serviceteknik naturbruk 1, 100

Programfördjupning Maskinförare/Grävmaskin 500p

Grävmaskiner, 200

Skogsskötsel specialisering, 100

Skogsskötsel 2, 100

Serviceteknik naturbruk 1, 100

 

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) 16 veckor

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200 p

 

Skriv ut programblad här

Berättelser efter studenten