Anpassad gymnasieskola

Södra Viken har två av den anpassade gymnasieskolans nationella program, det ena heter skog, mark och djur och det andra är fordonsvård och godshantering. Utbildningen är 4-årig och för att kunna söka till programmen måste du tillhöra den anpassade gymnasieskolans målgrupp.

Inriktningar

Skog, mark och djur

I basutbildningen i programmet skog, mark och djur får du som elev grundläggande kunskaper inom skog, natur, miljö och naturbruksteknik.

Utbildningen förbereder dig för att arbeta med t ex mark, utemiljö och växtmiljö. Du får träna dig i att köra traktor och röj- och motorsåg.

I årskurs tre och fyra kan du i samråd med dina lärare och rektor eventuellt få prova på skotarkörning, service och underhåll av skogsmaskiner. 

Utbildningen är praktiskt inriktad och vi är ute mycket i skogen runt skolan. 

Programgemensamma ämnen 

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för skog, mark och djur är: 

  • Biologi – naturbruk, 100p
  • Naturbruk, 200p
  • Naturbruksteknik 1, 100p

 

Fordonsvård och godshantering

Vid programmet fordonsvård och godshantering får du träna dig i fordonsvård och rekonditionering av bilar och lära dig om verkstadsutrustning för service och underhåll.

Du får även lära dig att köra truck och hjullastare på ett säkert sätt. Du får inte läsa kurser för lastbil ur gymnasieskolans nationella fordonsprogram.

Du får arbeta både praktiskt och teoretiskt. Mycket av det mer teoretiska innehållet går att knyta till praktiska moment.

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig både grundläggande och fördjupade kunskaper i bilvård, fordonsteknik och godshantering.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fordonsvård och godshantering är:

• Fordonsbranschen, 200p

• Fordonsteknik 1, 200p

• Godshantering – grundkurs, 200p

Kurser

Program och kurser
Den anpassade gymnasieskolans klasser studerar i mindre grupper och får bra stöd av sina lärare. På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen och programfördjupning samt ett individuellt val.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande
Utbildning innehåller minst 22 veckor APL där du får träna dina yrkeskunskaper vid en arbetsplats som kan vara i Sunne kommun eller i din hemkommun.

Körkort
Om du ansökt om och beviljats lämplighetsintyg för B-körkort har du möjlighet att övningsköra vid 10 tillfällen med en trafikskola.

Boende
Om du ansöker om plats vid Södra Vikens anpassade gymnasieskola och bor i en annan kommun får du inte bo vid skolans internat men du kan ansöka om boende i Sunne kommun via LSS i din hemkommun.

Efter utbildningen
Utbildningen förbereder dig tillsammans med din hemkommun så att övergången från skola till arbetsliv ska bli så bra som möjligt. Södra Viken samverkar med dig och flera olika aktörer som till exempel LSS, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Skriv ut programblad här

Berättelser efter studenten