Våra program

Yrkesprogram

Under dina tre år på skolan får du goda kunskaper inom grundläggande områden i modernt skogsbruk.

När du läser inriktning skogsbruk på SG/SödraViken kommer du att uppleva vilken fördel det är att teori och praktik varvas i studierna. På inriktning skogsbruk finns tre yrkesutgångar att välja mellan och du kan också läsa in allmän högskolebehörighet för att kunna gå vidare med dina studier efter gymnasiet.

läs mer

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

En utbildning som motsvarar de krav som transportnäringen kräver av dig som ska arbeta som yrkesförare.

Direkt efter utbildningen kan du arbeta som yrkesförare med inriktning på virkestranporter av timmer och massaved eller flis, sågspån och bark. Transporter av råvara till sågverks, pappers och massaindustrin. 

läs mer

Gymnasiesärskola

Skog, mark & djur

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen ska förbereda eleverna för att arbeta med t.ex. mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur.

läs mer

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. kunna reparera fordon och maskiner, tvätta och rekonditionerad bilar eller köra truck.

läs mer

Fordonsvård & godshantering