Våra program

Yrkesprogram

Under dina tre år på skolan får du goda kunskaper inom grundläggande områden i modernt skogsbruk.

När du läser inriktning skogsbruk på SG/SödraViken kommer du att uppleva vilken fördel det är att teori och praktik varvas i studierna. På inriktning skogsbruk finns tre yrkesutgångar att välja mellan och du kan också läsa in allmän högskolebehörighet för att kunna gå vidare med dina studier efter gymnasiet.

läs mer

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

En utbildning som motsvarar de krav som transportnäringen kräver av dig som ska arbeta som yrkesförare.

Direkt efter utbildningen kan du arbeta som yrkesförare med inriktning på virkestranporter av timmer och massaved eller flis, sågspån och bark. Transporter av råvara till sågverks, pappers och massaindustrin. 

läs mer

Gymnasiesärskola

Skog, mark & djur

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen ska förbereda eleverna för att arbeta med t.ex. mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur.

läs mer

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. kunna reparera fordon och maskiner, tvätta och rekonditionerad bilar eller köra truck.

läs mer

Fordonsvård & godshantering

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.