Om Södra Viken

Vill du gå en utbildning som ger dig en god grund för framtiden, oavsett om du vill studera vidare eller jobba direkt efter gymnasiet? Våra yrkesprogram är utformade tillsammans med branschen, vilket innebär att du lär dig det branschen och näringslivet efterfrågar. I Sunne kommun finns det stora möjligheter till sport och friluftsliv. Vi har internat med närhet till skolan och ett modernt elevboende med närhet till Sunne.

Välkommen att bli en av oss!

Historia

Lång Tradition

Sunne gymnasieskola/Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

Skogsskola till gymnasium

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Sunne gymnasieskola

Södra Viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen upp och har sedan dess även utbildat lastbilschaufförer till hela Värmland.

Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Värdegrund

Sunne Gymnasieskola Södra Viken delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.

Besöksdagar

Funderar du att söka någon av våra utbildningar? För att du ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt kan du besöka oss. Du får träffa studievägledare, elever, lärare som visar dig runt på skolan och ger dig en inblick hur vardagen på skolan ser ut. Håll utkik under våra nyheter eller kontakta SYV Karin Lundkvist så får du mer information om datum.

Välkommen!

Kommunikationer till skolan

Tåg – Fryksdalsbanan tar dig bekvämt till och från Sunne. Tåget ansluter i Kil eller Karlstad till x2000 och andra avgångar. Buss och tågstation ligger samlat i Sunne centrum.

Buss & bil – Bussförbindelser finns i flera gånger om dagen mot Torsby, Karlstad och Munkfors. Busslinje 212 trafikerar vägen mellan Gräsmark – Sunne.

Europaväg 45 passerar Sunne. Du har 45 minuter till Karlstad och 25 minuter till Torsby.

 

Länkar för dig som pendlar

Värmlandstrafik

SJ