Erasmus plus

Erasmusplus korttidsprojekt 2023-2024 

Skolan beviljades ett korttidsprojekt som är ett mobilitetsprojekt för personal & elever.

Syftet med projektet är att bygga upp ett internationellt nätverk för att ge möjlighet för framtida samarbeten som exempelvis jobbskuggning för anställda och utlandspraktik för elever.  Målet är att få erfarenhet av andra europeiska länder och kulturer, stärka demokrati och se hur andra länder jobbar med att implementera grön hållbarhet och digitalisering.

Vår förhoppning är att projektet kommer bidra till att: 

  • Öka elevers och anställdas språkkunskaper och interkulturella förståelse
  • Öka förutsättningar för att förbereda elever för en global arbetsmarknad
  • Öka kunskapen om andra länder och kulturer
  • Bidra till att stärka demokrati och samarbete
Möt Tilda och Freja som var utbytesstudenter i Belgien VT24

Vad har vi lärt oss?

Köra trailer med manuell växellåda (DAF och MAN)

Uträkning kring lastsäkring

Belgiens vägnät och mer kännedom om landet

Andra arbetsvillkor jämfört med Sverige

Kultur och religion, upplevt en annan öppenhet, skillnad i tilltal på skolan vilket vi inte är vana vid i svenska skolan

Använda engelska språket

Carpool parkeringar för samåkning till städer

Vår upplevelse

Mycket bra och trevligt bemötande. Ett välplanerat upplägg och hjälpsamma människor. En bra livserfarenhet.

Ord från vår utbytesstudent Gunnar Nivelle från Belgien

What made you join Erasmus+ project? 

I joined the project get a unique opportunity to broaden my horizons and enhance my personal and academic growth. And to experience a different culture.

 What had been the most positive in the experience?

 I find the most positive thing about is the new or different thing you will see with the law and the trucks. 

What has been the most difficult in this experience? 

The most difficult part is found was adapting my day to day activities and the language barrier. But that will mostly minimise when you adapt. 

Can you give 5 tips for future Erasmus+ students? 

1. Try new foods 

2. Explore locally and beyond when you have the time 

3. Document your experiences 

4. Take care of your wellbeing (food wise) 

5. Be flexible and adaptable

Jobbskuggning Atlas College Genk, Belgien

Våra lärare Johan och Susanne besökte under VT Atlas College i Belgien.

Hur blev det?

Många positiva erfarenheter, till exempel:

Förbättrad kulturell kompetens och en djupare förståelse för utbildning i ett internationellt perspektiv (måste upplevas på plats i landet).

Förbättrad förståelse för undervisningsteknik för blivande lastbilsförare i ett annat land.

Bra boende hos privata värdar gav inblick i vardagslivet.

Djupare kunskaper om Europa, EU och europeiska värderingar.

Värdefulla kontakter med lärarkollegor i annat land.

Överrraskningar

Mångkulturella klasser.

Viktigt bland elever att upprätthålla en kulturell identitet.

Lärarkollegiet homogen grupp, inte mångkulturell.

Stor skillnad i standard på lokaler, t ex klassrum.

Fler likheter med svensk gymnasieskolan än förväntat.

Grundskola och gymnasieskola på samma område.

Stor skillnad i disciplin mellan de olika skolformerna. Sträng disciplin i grundskolan, mindre sträng i gymnasiet.

Jobbskuggning Redu Rovaniemi

I vintras var våra naturbrukslärare Lars och Therese till Redu Rovaniemi på jobbskuggning. Syftet var att följa naturbrukslärare i sitt dagliga arbete med fokus på maskinkörning under vinterförhållanden samt se hur man använder sig av simulatorer i undervisningen.