Elevinformation

Här kan du som går på Sunne gymnasieskola/ Södra Viken finna information om den dagliga verksamheten och om de olika funktioner som finns på skolan och som kan ge stöd och service när du behöver. Här hittar du också länkar till bl.a. ditt schema och skolans matsedel. 

Sunne kommuns e-tjänst för självbetjäning heter Schoolsoft där du bland annat kan anmäla sjukfrånvaro, ansöka om ledighet och se klasschema.

Studentsidor

Ung företagsamhet

Ung Företagssamhet (UF) är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16-20 år. På SG/SödraViken kan du driva UF-företag som utvecklar din kreativitet och företagsamhet.

Tillsammans med någon eller några kamrater från ditt eget eller något annat program, startar, driver och avvecklar du ett företag under ett läsår.

Ni tar fram och genomför en affärsidé. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Detta ger dig en unik kunskap om och erfarenhet av eget företagande. UF-företaget ger möjligheter att  träna problemlösning, planering, samarbete, beslutsfattande och ta eget ansvar.

Du har med ditt företag möjlighet att ställa ut på den regionala UF-mässan i Värmland och där delta i olika tävlingar. Blir ditt företag bland vinnarna i någon tävling representerar företaget Värmland på den Nationella Mässan i Stockholm senare på vårterminen.

Marielle Magnusson

Marielle Magnusson

Näringslivsenheten
0565-155 08

Maila Marielle
Anna Thorstensson

Anna Thorstensson

Lärare
0565-155 49

Maila Anna

Studie- & yrkesvägledning

Som Studie- och yrkesvägledare fungerar jag som en guide före, under och efter utbildningen. Jag hjälper dig att hitta en utbildning som passar dig, att ta dig igenom utbildningen och slutligen blicka framåt på alternativ efter utbildningen.

Har du frågor som rör din studiesituation, till exempel om du behöver hjälp med studieteknik, motivation eller funderar på om du valt rätt, kontakta mig så ska jag försöka hjälpa dig.

Skolverkets utbildningsguide kan du även läsa mer om utbildningar och vägledning.

Karin Lundkvist

Karin Lundkvist

Studie & yrkesvägledare
0565-163 93

Maila Karin

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Därför finns elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie-och yrkesvägledare på skolan.

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och ge goda förutsättningar till lärande, god hälsa och personlig utveckling.

Varmt välkommen att kontakta någon i vårt team!

Eva Bergström

Eva Bergström

Speciallärare
0565-156 61

Maila Eva
Maria Eklund

Maria Eklund

Kurator
0565-155 56

Maila Maria
Maria Smegärd

Maria Smegärd

Skolsköterska
0565-155 57

Maila Maria
Monika Wahlund

Monika Wahlund

Specialpedagog
0565-164 92

Maila Monika

Praktik - APL

I yrkesprogrammen på SG/Södra Viken ingår minst 15 veckors praktik, arbetsplatsförlagd lärande (APL). APL innebär att du får prova på yrket och använda dina kunskaper som du har fått på skolan.

På vår gymnasieskola finns APL- samordnare som hjälper dig att hitta företag där du kan göra din praktik. 

Du kan göra praktiken på företag i Värmland eller på annan ort i Sverige.

APL är den praktiska introduktionen till det framtida yrket och grunden till att hitta ett jobb.

APL platsen kan ge ett sommarjobb som sedan leder vidare till fortsatt anställning, en del elever får erbjudande om tillsvidareanställning redan innan de tagit sin studentexamen.

Vi har ett tätt samarbete med branschen genom regelbundna programråd och jobbar med moderna metoder för uppföljning.

Företag

Om du är företagare och intresserad av att ta emot en APL elev (praktikant), anmäl ditt intresse till Stefan Ögren, kontaktuppgifter nedan. Ange företag och kontaktuppgifter.

Är ert företag medlem i SLA har ni möjlighet att söka ekonomisk ersättning för att ta emot elever under sin APL. Läs mer på:
Gröna arbetsgivare

 

Stefan Ögren

Stefan Ögren

0565-155 98

Maila Stefan

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.