Elevinformation

Här kan du som går på Sunne gymnasieskola/ Södra Viken finna information om den dagliga verksamheten och om de olika funktioner som finns på skolan och som kan ge stöd och service när du behöver. Här hittar du också länkar till bl.a. ditt schema och skolans matsedel.

Sunne kommuns e-tjänst för självbetjäning heter Schoolsoft där du bland annat kan anmäla sjukfrånvaro, ansöka om ledighet och se klasschema.

Här kan du läsa:

SG/Södra Vikens handlingsplan mot kränkning och diskriminering

Kortversion av likabehandlingsplan 2024/2025

Södra Vikens elevfolder 2024/2025

 

Ung företagsamhet

Ung Företagssamhet (UF) är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16-20 år. På SG/SödraViken kan du driva UF-företag som utvecklar din kreativitet och företagsamhet.

Tillsammans med någon eller några kamrater från ditt eget eller något annat program, startar, driver och avvecklar du ett företag under ett läsår.

Ni tar fram och genomför en affärsidé. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Detta ger dig en unik kunskap om och erfarenhet av eget företagande. UF-företaget ger möjligheter att träna problemlösning, planering, samarbete, beslutsfattande och ta eget ansvar.

Du har med ditt företag möjlighet att ställa ut på den regionala UF-mässan i Värmland och där delta i olika tävlingar. Blir ditt företag bland vinnarna i någon tävling representerar företaget Värmland på den Nationella Mässan i Stockholm senare på vårterminen.

 

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Därför finns elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie-och yrkesvägledare på skolan.

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och ge goda förutsättningar till lärande, god hälsa och personlig utveckling.

Varmt välkommen att kontakta någon i vårt team!

Studie- & yrkesvägledning

Som Studie- och yrkesvägledare fungerar jag som en guide före, under och efter utbildningen. Jag hjälper dig att hitta en utbildning som passar dig, att ta dig igenom utbildningen och slutligen blicka framåt på alternativ efter utbildningen.

Har du frågor som rör din studiesituation, till exempel om du behöver hjälp med studieteknik, motivation eller funderar på om du valt rätt, kontakta mig så ska jag försöka hjälpa dig.

På Skolverkets utbildningsguide kan du även läsa mer om utbildningar och vägledning.

Praktik - APL

I yrkesprogrammen på SG/Södra Viken ingår minst 15 veckors praktik, arbetsplatsförlagd lärande (APL). APL innebär att du får prova på yrket och använda dina kunskaper som du har fått på skolan.

På vår gymnasieskola finns APL- samordnare som hjälper dig att hitta företag där du kan göra din praktik.

Du kan göra praktiken på företag i Värmland eller på annan ort i Sverige.

APL är den praktiska introduktionen till det framtida yrket och grunden till att hitta ett jobb.

APL platsen kan ge ett sommarjobb som sedan leder vidare till fortsatt anställning, en del elever får erbjudande om tillsvidareanställning redan innan de tagit sin studentexamen.

Vi har ett tätt samarbete med branschen genom regelbundna programråd och jobbar med moderna metoder för uppföljning.

Företag
Om du är företagare och intresserad av att ta emot en APL elev (praktikant), anmäl ditt intresse till Stefan Ögren, kontaktuppgifter nedan. Ange företag och kontaktuppgifter.

Är ert företag medlem i SLA har ni möjlighet att söka ekonomisk ersättning för att ta emot elever under sin APL. Läs mer på:
Gröna arbetsgivare

Kurator

0565-15556

Specialpedagog
0565-164 92

Skolsköterska
0565-155 57

Speciallärare
0565-156 61

Klicka på bilden för att skicka mail

APL-samordnare
0565-155 98