Fordons- och transportprogrammet

En utbildning som motsvarar de krav som transportnäringen kräver av dig som ska arbeta som yrkesförare. Fordons- och transportprogrammet ger en bred grund för att arbeta inom skogs-, anläggnings- och maskintransporter.
Första året på fordons- och transportprogrammet läser du gymnasiegemensamma kurser och flera av de programgemensamma kurserna så att du har en grund att stå på inför ditt val av yrkesutgång och individuella val. Dessutom går du ut på din första APL-period (arbetsplatsförlagt lärande).
Andra året läser du bland annat kurser som är direkt kopplade till din inriktning men även en del gymnasiegemensamma kurser. Du fortsätter även att vara ute på APL hos olika företag.
Sista året på fordons- och transportprogrammet innehåller många fördjupningskurser. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre. Sista studieåret gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Yrkesutgångar

Yrkesförare Skogstransporter

Utgången ger dig kunskaper i att transportera virke, flis, sågspån och bark med lastbil inom skogsnäringen.

Yrkesförare Anläggningstransporter

Genom den här utgången lär du dig att köra anläggningsfordon, exempelvis grusbil.

Yrkesförare Maskintransporter

Utgången ger dig kunskaper i att transportera tunga specialtransporter med skogs- och grävmaskiner, krossverk mm.

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser 900p

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1a1, 50

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a1, 50

Religionskunskap 1, 50

Samhällskunskap 1a1, 50

Svenska 1, 100

Svenska 2, 100

Svenska 3, 100

eller Svenska som andraspråk 1,2, 3, 100

Programgemensamma kurser 400p

Fordonsteknik introduktion, 200

Fordons och transportbranschens villkor, 200

Inriktningsgemensamma kurser 500 p

Yrkestrafik 1a, 200

Yrkestrafik 1b, 300

 

Programfördjupning 700p

Maskinell godshantering, 200

Godstrafik, 200

Godstransporter specialisering, 100

Fordonskombinationer godstransporter, 200

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) 19 veckor

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200 p

 

Skriv ut programblad här

Berättelser efter studenten