Naturbruksprogrammet

År 1

Första året på Naturbruksprogrammet läser du gymnasiegemensamma kurser och flera av de programgemensamma kurserna så att du har en säker bas att stå på. Du väljer även yrkesutgång och individuellt val. Du är också ute på din första APL period (arbetsplatsförlagt lärande).

År 2

I år 2 läser du bland annat kurser som är direkt kopplade till din inriktning. I årskurs två fortsätter du även att vara ute på APL hos olika företag.

År 3

Sista året på Naturbruksprogrammet innehåller fördjupningskurser och kurser mot din yrkesutgång. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre. Detta läsår gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Yrkesutgångar

Maskinförare/Skördare

Du kan arbeta som maskinförare. Avverka med skördare och transportera virke med skotare

Maskinförare/Service

Du kan transportera virke med skotare, utföra service och reparera tunga maskiner

Maskinförare/Grävmaskin

Du kan transportera virke med skotare och köra grävmaskin inom skogsnäringen

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser 600p

Engelska 5, 100

Historia 1a1, 50

Idrott och hälsa, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a1, 50

Religionskunskap 1a, 50

Samhällskunskap 1a1, 50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma kurser 400p

Biologi 1, 100

Entreprenörskap, 100

Naturbruk, 200

Skriv ut programblad här

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200 p

Inriktningskurser 700 p

Marken och växternas biologi, 100

Motor- och röjmotorsåg 1 , 100

Mångbruk av skog, 100

Skogsskötsel 1, 100

Virkeslära, 100

Terrängtransporter, 100

Virkestransport med skotare, 100

Programfördjupning Maskinförare/Skördare 500p

Avverkningsmaskiner, 100

Skogsskötsel 2, 100

Skogsmaskiner specialisering, 200

Serviceteknik naturbruk 1, 100

Programfördjupning Maskinförare/Service 500p

Serviceteknik naturbruk 2, 100

Serviceteknik-naturbruk specialisering, 100

Skogsmaskiner specialisering, 200

Serviceteknik naturbruk 1, 100

Programfördjupning Maskinförare/Grävmaskin 500p

Grävmaskiner, 200

Skogsskötsel specialisering, 100

Skogsskötsel 2, 100

Serviceteknik naturbruk 1, 100

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) 16 veckor

Studera vidare?

Du kanske vill fortsätta studera efter gymnasiet? Då har du möjlighet att läsa in allmän högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser tre extra kurser, Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Det finns även möjlighet att läsa till Matematik 2

Efter utbildningen

Emma Knutsson

Emma Knutsson gick NB11 och tog examen 2014. Hon var en av de första eleverna som gick inriktning gräv.

Sedan drygt tre år tillbaka jobbar hon på Jordells Åkeri & Entreprenad i Karlstad och kör grävmaskin. 

”-Jag är tacksam att det gick smidigt att byta till Södra Viken efter ett år på lantbruksgymnasiet. Det här är vad jag vill hålla på med. Vi fick en väldigt bra grundutbildning även om du aldrig kan komma ut fullärd från en skola. De senaste tre åren har jag utvecklats mycket genom att jag har fått nya uppdrag i stadsmiljöer”

Lars Edén

Lars Eden gick NB16 med inriktning gräv. Han tog examen 2019 och fick jobb direkt efteråt.

I april 2020 bestämde Lars sig för att starta upp sin egen firma, Nyckelby entreprenad, där han har både grävmaskin och skogsmaskin.

Han är nöjd med att utbildningen på SG/SödraViken gav en stor bredd inom både skogsbruk och entreprenad.

”Det har alltid varit min dröm. Jag kommer från en företagande familj och har inspirerats av min farmor som var den första kvinnan i landet som drev egen skogsentreprenadfirma”, berättar han.

Daniel Johansson

Daniel Johansson gick NB13
och tog examen 2016. Sedan dess har han praktiserat i Sverige, USA och Tyskland  för att kunna bli skogsmästare. Nästa år tar han examen på skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Vad minns du särskilt från tiden på SG/Södra Viken?

– Mycket tid i skogen och bra lärare. Jag visste redan då att jag ville bli skogsmästare
och det var därför jag hamnade på Södra Viken. Skolan gav mig en bra grund för att studera vidare.

Vad kan du jobba med som skogsmästare?

– Mäklare, rådgivare, produktionsledare,
virkesköpare, områdeschef.
De flesta tjänstemannajobb inom skogssektorn. Jag vill verkligen bli virkesköpare och målet är att jobba på Stora Enso precis som min pappa, morfar och flera i släkten före mig.

Hur ser du på framtiden?

– Den ser ljus ut, som skogsmästare finns gott om jobb. Skogen finns ju kvar,
och den växer. Skogen är framtiden!

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.