Viss distansundervisning för NB20

Till vårdnadshavare och elever i NB 20

NB20 kommer att ha distansundervisning måndagar från och med 2020-11-23 för att helt ta bort helklassundervisning. Klassen läser enligt schema och blir inbjudna av sin lärare via Teams. Glöm inte att ha med datorn hem. ​

Internateleverna kommer att hämtas vid järnvägsstationen i Sunne på måndagkväll kl. 21.00.

Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina