Viktig information om undervisning

Information till elever och vårdnadshavare på SG/Södra Viken om undervisning från och med v18 VT 2021.

Folkhälsomyndigheten vill att gymnasieskolor gör en försiktig upptrappning av närstudierna.

Vi har därför uppdaterat schemat för vecka 18-19. För vecka 20 och framåt gäller för närvarande 100% närstudier enligt schema.

Uppdaterat schema finns på webben Schemavisare – Skola24

ÅK 3 fortsätter enligt lagd plan

NB19 Närstudier, distans fredagar

FT19 Samma upplägg som v12

FT20 Närstudier måndag-torsdag, Distans fredagar

NB20 Närstudier måndag-torsdag. Distans fredagar

För särskolan gäller närstudier som tidigare.

Generella regler för att minska smittspridning:

Alla

· Stanna hemma vid förkylningssymptom

· Ta Coronatest även vid lindriga symptom

· Tvätta händerna ofta

· Håll avstånd i matsalen, respektera varannan stol vid borden

· Respektera lektions- och lunchtiderna

· Håll avstånd, respektera möbleringen i lektionsrummen

· Max 5 passagerare i minibussarna. Använd munskydd

· Munskydd finns att använda i trånga utrymmen såsom personbil, lastbil.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

· Torka av bordet/bänken och stolsrygg i lektionssalen innan du lämnar

· Torka av rattar, spakar, handtag i fordon, maskiner och simulatorer innan du lämnar

· Inga möten eller besök av utomstående

Boendet

· Fler städkoller genomförs

· Håll avstånd i gemensamma utrymmen, var inte fler än 8 personer samtidigt vid aktiviteter.

· Besök inte varandras rum.

Schema

Följ schemat i schemavisaren

Monica Olofson, rektor SG/Södra Viken

Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.