Värmlandstornen UF vann bästa monter!

Vid UF-mässan på Karlstad CCC 8 februari deltog 6 av våra 15 UF-företag på skolan.

Värmlandstornen UF vann kategorin Årets Monter i tuff konkurrens med 260 andra montrar och vi är så stolta 🏆🏆

Stort GRATTIS!!

#sgsödraviken#ufvarmland#varmlandstornenuf#entreprenörskap#naturbruksprogrammet

Motivering: Den här montern har en stark koppling till affärsidén. Företaget har dessutom använt monterns alla dimensioner. Som kund möts man av ett genuint intresse, stolthet för produkten och ett fint teamwork. Det här är en riktig höjdare!

Värmlandstornen UF består av Linus Vessby Ejdsell, Carl Karlsson, Arvid Lundmark och Nils Johansson. I företaget ingår också Arvid Johansson och Simon Hedvall.

Dessa UF-företag deltog från SG/Södra Viken:

Hay Bag UF

Värmlandstornen UF

MM Skogstjänst UF

Hornnäs Skogstjänst UF

Nordals Tvätt å Hjulskift UF

DSH Design UF

Även lärarlaget med Anna Thorstensson och Katarina Håkansdotter Nilsson vann en fin utmärkelse som Årets arbetslag

Motivering: Årets arbetslag 2023 har under flera år arbetat med entreprenörskap och kontinuerligt uppvisat en vilja att utveckla, förfina och förbättra metoden UF-företagande för att passa just deras elever. Arbetslaget samverkar och kompletterar varandras kunskaper på ett sätt som gör att eleverna får med sig värdefulla perspektiv och kunskaper in i framtiden. Genom en stark drivkraft och stor ambition har denna duo skapat en miljö för sina elever att utvecklas och blomstra i.

Katarina Håkansdotter Nilsson

Katarina Håkansdotter Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.