Gymnasiesärskolan
SG/Södra Viken har två nationella gymnasiesärskole-program på fyra år.

Program och kurser
Södra viken har två av de nationella programmen i gymnasiesärskolan, det ena heter Skog, mark och djur och det andra är Fordonsvård och godshantering. Utbildningen är 4-årig och för att kunna söka till programmen måste du tillhöra gymnasiesärskolans målgrupp.
I vissa kurser har du möjlighet att läsa med gymnasieskolans klasser men särskolans klasser är uppbyggd på mindre grupper och får mer stöd av  sina lärare.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande
Utbildning innehåller 22 veckor APL där du får prova på att träna på dina yrkeskunskaper vid en arbetsplats som kan vara i Sunne kommun eller i din hemkommun.

Körkort
Om du ansökt om och beviljats lämplighetsintyg för B-körkort har du möjlighet att övningsköra vid 10 tillfällen med en trafikskola.

Boende
Om du ansöker om plats vid Södra Vikens gymnasiesärskola och bor i en annan kommun får du inte bo vid skolans internat men du kan ansöka om boende i Sunne kommun via LSS i din hemkommun.

Efter utbildningen
Utbildningen förbereder tillsammans med dig och din hemkommun för att övergången från skola till arbetsliv ska bli bra. LSS, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar kring  en sysselsättning efter avslutad utbildning.

Kontakta för mer information

Carola Rylander

Carola Rylander

Särskolesamordnare
0565-155 58

Maila Carola

Inriktningar

 Skog, mark och djur

I basutbildningen i programmet Skog, mark och djur får eleverna grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t ex mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur. Du får du träna dig att köra traktor och röj- och motorsåg. Under det fjärde året kan du i samråd med dina lärare och rektor få prova på skotarkörning, skördarkörning, service och underhåll av skogsmaskiner eller köra grävmaskin. 

 Utbildningen är praktiskt inriktad och vi är mycket ute i skogen runt skolan.

 

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för Skog, mark och djur är:

•Biologi – naturbruk, 100p

•Naturbruk, 200p

•Naturbruksteknik 1, 100p

Fordonsvård och godshantering

Vid programmet Fordonsvård och godshanteringsprogrammet basutbildning får du träna dig i fordonsvård och rekonditionering av bilar och lära dig om verkstadsutrustning för service och underhåll. 

I årskurs fyra kan du i samråd med dina lärare och rektor prova på truck- och hjullastarkörning. Du får inte läsa kurser för lastbil ur gymnasieskolans nationella Fordonsprogram.

Du får arbeta både praktiskt och teoretiskt. Mycket av det mer teoretiska innehållet går att knyta till praktiska moment.

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig både grundläggande och fördjupande kunskaper i bilvård, fordonsbranschen, fordonsteknik och godshantering.

 

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fordonsvård och godshantering är:

• Fordonsbranschen, 200p

• Fordonsteknik 1, 200p

• Godshantering – grundkurs, 200p

Gemensamt för båda programmen

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.