Gymnasiesärskolan

Kontakta för mer information

Carola Rylander

Carola Rylander

Särskolesamordnare
0565-155 58

Maila Carola

Program och kurser
Södra Viken har två av de nationella programmen i gymnasiesärskolan, det ena heter skog, mark och djur och det andra är fordonsvård och godshantering. Utbildningen är 4-årig och för att kunna söka till programmen måste du tillhöra gymnasiesärskolans målgrupp. Gymnasiesärskolans klasser är uppbyggda på mindre grupper och eleverna får mer stöd av sina lärare. Rektor kan bedöma att du i vissa kurser kan få möjlighet att läsa integrerat med gymnasieskolan.

 

Skriv ut programblad här

APL – Arbetsplatsförlagt lärande
Utbildning innehåller 22 veckor APL där du får prova på att träna på dina yrkeskunskaper vid en arbetsplats som kan vara i Sunne kommun eller i din hemkommun.

Körkort
Om du ansökt om och beviljats lämplighetsintyg för B-körkort har du möjlighet att övningsköra vid 10 tillfällen med en trafikskola.

Boende
Om du ansöker om plats vid Södra Vikens gymnasiesärskola och bor i en annan kommun får du inte bo vid skolans internat men du kan ansöka om boende i Sunne kommun via LSS i din hemkommun.

Efter utbildningen
Utbildningen förbereder tillsammans med dig och din hemkommun för att övergången från skola till sysselsättning ska bli bra. Södra Viken samverkar med dig och flera olika aktörer  som till exempel LSS eller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kring en sysselsättning efter avslutad utbildning.

Inriktningar

 Skog, mark och djur

I basutbildningen i programmet skog, mark och djur får eleverna grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t ex mark, utemiljöer och växtmiljöer. Du får du träna dig att köra traktor och röj- och motorsåg och under det fjärde året kan du i samråd med dina lärare och rektor få prova på skotarkörning, skördarkörning, service och underhåll av skogsmaskiner.

Utbildningen är praktiskt inriktad och vi är mycket ute i skogen runt skolan.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för Skog, mark och djur är:

•Biologi – naturbruk, 100p

•Naturbruk, 200p

•Naturbruksteknik 1, 100p

Fordonsvård och godshantering

Vid fordonsvård och godshanteringsprogrammet får du träna dig i fordonsvård och rekonditionering av bilar och lära dig om verkstadsutrustning för service och underhåll. 

I årskurs fyra kan du i samråd med dina lärare och rektor prova på truck- och hjullastarkörning. Du får inte läsa kurser för lastbil ur gymnasieskolans nationella fordonsprogram.

Du får arbeta både praktiskt och teoretiskt. Mycket av det mer teoretiska innehållet går att knyta till praktiska moment.

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig både grundläggande och fördjupande kunskaper i bilvård, fordonsteknik och godshantering.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fordonsvård och godshantering är:

• Fordonsbranschen, 200p

• Fordonsteknik 1, 200p

• Godshantering – grundkurs, 200p

Gemensamt för båda programmen

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.