Examen 11 juni 2020

För Sunne Gymnasieskola kommer studentfirande i år bli på vardera skola 11 juni.

Det kommer att bli en intern ceremoni på SG/Södra Viken med start kl 08.50 för studenterna.

Kl 12:00 blir det utspring på två platser vid skolan:

FT17 utanför huvudentrén vid gymnasiebyggnaden

NB17 utanför Bergströmsalen

Max 2 anhöriga/student är välkomna att möta upp vid utspringet.

Följ skyltningen och respektera avståndet.

Anhöriga får inte vara på skolområdet mer än vid utsläppet kl 12.00.

Vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina