Angående COVID19

Från och med 2020-06-15 återgår gymnasieskolorna till ordinarie undervisning

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit de åtgärder som Skolverket föreslår.

Mer information från Skolverket går att läsa här

Som tidigare gäller för både personal och elever:

  • Stanna hemma vid förkylningssymtom och minst 48h utan symtom
  • Håll avstånd
  • Tvätta händer ofta och använd utplacerad handsprit
  • Respektera avståndet mellan sittplatser
  • Undvik trängsel


Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina