Angående COVID19 -här finns uppdaterad information om undervisning och boende

Regeringsbeslut 2020-04-03, Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Regeringen har beslutat tillåta att viss undervisning för en mindre andel gymnasieelever kan ske i skolans lokaler för att underlätta för eleverna att slutföra sin utbildning.

För SG/Södra Vikens del innebär det att vi fortsätter undervisningen som vi gjort de senaste veckorna. Vi har vidtagit de åtgärder som beslutats och ligger bra till i planeringen.

Mer information om regeringsbeslutet kan läsas här

Vad ändringen i förordningen innebär kan läsas här

HANDLINGSPLAN 2020-03-18

Beslut fattas inför varje vecka hur undervisning skall bedrivas

Undervisning på distans sker via Teams. Ordinarie schema gäller och deltagandet är obligatoriskt

APL fortsätter som vanligt om inte företagen avbokar

Frånvaro förs i Dexter enligt vanliga rutiner

Vi följer skolverkets rekommendationer/beslut för undervisning på yrkesprogram

Detaljerad information klassvis kommer via din mentor

Ytterligare information hittar ni här

Möjligheter till skollunch

Sunne Gymnasieskolas elever har från och med 6 april möjlighet att hämta lunchpaket vid SG/Brobys matsal. Läs mer information om hur detta bokas här.

Information gällande boendekostnader 2020-03-24

Hyran betalas så länge man lyfter inackorderingsbidrag från hemkommunen. Gäller även de som har lägenhet i Sunne. Kostnaden för mat drar vi av från och med nästa faktura.

Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina