Angående COVID-19 nya förhållningsregler 26 okt

I syfte att ytterligare bromsa smittspridningen inför Region Värmland nu förhållningsregler för ungdomar i gymnasieålder och vuxna som bor tillsammans med någon med bekräftad COVID-19.

Viktigt: Personer med bekräftad eller misstänkt COVID-19 infektion (t ex i väntan på provtagning) samt de som bor tillsammans med någon med bekräftad COVID-19 infektion ska stanna hemma från skola (gymnasieskola) och arbete till smittfrihet.

Läs hela beskrivningen här

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit de åtgärder som Skolverket föreslår sedan ordinarie undervisning startades igen 2020-06-15.

Information från Skolverket gällande rekommendationer för gymnasieskolan går att läsa här

Som tidigare gäller för både personal och elever:

  • Nytt: Personer med bekräftad eller misstänkt COVID-19 infektion ska stanna hemma till smittfrihet. Detsamma gäller personer som bor tillsammans med någon med bekräftad COVID-19 infektion
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom och minst 48h utan symtom
  • Håll avstånd
  • Tvätta händer ofta och använd utplacerad handsprit
  • Respektera avståndet mellan sittplatser
  • Undvik trängsel


Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina