Stipendiater 2023

I strålande sommarväder har våra studenter blivit fotograferade och firade med god mat och stipendieutdelningar 🌸

Stort tack till personalen i köket för en fantastisk lunch och särskilt tack till våra stipendieutdelare som bidrar till utbildningen här på Södra Viken!

Eleverna ur NB20 fick följande stipendier:

Stipendium för Bäst utveckling tilldelades Adam Sundström. Stipendieutdelare Rickard Svensson, John Deere.
Stipendium bästa yrkesutgång Service tilldelades Alexander Ahlgrimm. Stipendieutdelare Rickard Svensson, John Deere.
Stipendium bästa yrkesutgång Skördare tilldelades Viktor Löfgren. Stipendieutdelare Rickard Svensson, John Deere.
Stipendium bästa yrkesutgång Grävmaskin tilldelades Gustaf Klarström. Stipendieutdelare Rickard Svensson, John Deere.
Stipendium för Bästa kamrat tilldelades August Lundin. Stipendieutdelare Lena Halvardsson, GS-facket.
Mellanskogs skolstipendium tilldelades Arvid Lundmark. Stipendieutdelare Urban Larsson, Mellanskog.
Stipendium för Högsta omsättning för sitt UF-företag tilldelades VV UF, Viktor Löfgren. Stipendieutdelare Anna Ögren Bodén, Fryksdalens sparbank.
Stipendium för Mest hållbara affärsidé för sitt UF-företag tilldelades Bergmans bil & maskintvätt UF, Jonathan Bergman. Stipendieutdelare Anna Ögren Bodén, Fryksdalens sparbank.
Stipendium för Bästa sociala kanal för sitt UF-företag tilldelades Hay Bag UF, Vendela Jansson och William Björling. Stipendieutdelare Anna Ögren Bodén, Fryksdalens sparbank.

Stipendium för Bäst betyg tilldelades Nils Johansson. Stipendieutdelare Jimmy Holmqvist, representant programrådet naturbruk.

Eleverna ur FT20 fick följande stipendier:

Stipendium för Bäst utveckling tilldelades Jonna Efraimsson. Stipendieutdelare Monica Olofson, SG/Södra Viken.
Stipendium för Bästa kamrat tilldelades Emil Mattiasson. Stipendieutdelare Örjan Jakobsson, Transportarbetareförbundet.
Stipendium för Bäst samarbete tilldelades Ella Edén. Stipendieutdelare Christina Lundqvist, VSV Unite.
Stipendium för Bästa yrkeschaufför tilldelades Rickard Henriksson. Stipendieutdelare Börje Svedlund, Lecab lastbilar.

Stipendium för Bäst betyg tilldelades Emil Enner, stipendieutdelare Sven-Erik Eriksson, representant programrådet transport.

Stort grattis alla stipendiater!

Stipendium för Bäst betyg i varje klass delades ut på Studentexamen 9 juni och tilldelades Nils Johansson, NB20 -stipendieutdelare Jimmy Holmqvist, representant programrådet naturbruk samt Emil Enner, FT20 -stipendieutdelare Sven-Erik Eriksson, representant programrådet transport.

Katarina Håkansdotter

Katarina Håkansdotter

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.