Södra Viken-dagen 7 maj 2022

Den 7 maj 2022 planerar vi att äntligen kunna genomföra Södra Viken-dagen! Vi kommer givetvis ta hänsyn till rådande restriktioner.

Det kommer vara öppet för besökare mellan kl 10:00-15:00.

Det kommer att bli en rolig dag med många utställare, seminarier, aktiviteter och underhållning!

Du anmäler ditt företag via länken här eller genom att scanna QR-koden längre ner. Sista dag för anmälan 28 februari 2022.

Observera att de företag som anmälde sig till förra gången, dvs 2020 och bekräftat deltagande även 2022 via mail INTE behöver skicka in en ny anmälan.

Gratis att delta!
Det är gratis att ställa ut men det innebär också att vi inte kan tillhandahålla något utställningsmaterial åt er. Bord, stolar och liknande kommer ni därför få stå för själva.
Annonsering
Det kommer finnas möjlighet att vara med och annonsera inför Södra Viken-dagen i VF och NWT till självkostnadspris.

Ange i anmälan om ni önskar vara med och annonsera.

Vi ser fram emot en riktigt härlig dag tillsammans!

Katarina Nilsson

Katarina Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.