Södra Viken-dagen 7 maj 2022 -PROGRAM

Varmt välkomna på Södra Viken-dagen 7 maj 2022 kl 10-15

En dag för hela familjen med många utställare, seminarier, aktiviteter och underhållning!

Lastbilar / Skogsmaskiner / Traktorer / Jakt / Skog / Ekonomi / Teknik / Utbildning / Fritidsliv / Tipspromenad / Matservering

Underhållning av Plöj-Ingaz, A-traktorutställning, testa mountainbike, intressanta föreläsningar, hoppborg för barn, ponnyridning och mycket mera!

Uppträdande/Aktiviteter

Plöj-Ingaz

Spelar på scenen kl 11:00 och 13:00

A-Traktorutställning

Vid plats 23

Prisutdelning på scenen kl 14:00

Föreläsningar i Bergströmsalen

Granbarkborren och framtidens skogar kl 11:00 och kl 13:00
Skadeläget, granbarkborrens biologi, bekämpning och skötsel för att skapa vitala skogar för framtiden
-Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen

Vad är skogen värd och för vem? Kl 12:00 och kl 14:00
Skogens avkastning och värde i pengar och upplevelse
-Johnny Arvidsson, Nordea Jord & Skog

Ponnyridning

Vid plats 46 mellan kl 10:00-14:00

Lerduveskytte

Busstransport från övre slingan

Välkomna!

Katarina Håkansdotter Nilsson

Katarina Håkansdotter Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.