Fordons- och transportprogrammet

År 1

Första året på Fordons- och transportprogrammet läser du gymnasiegemensamma kurser och flera av de programgemensamma kurserna så att du har en grund att stå på inför ditt val av yrkesutgång och individuella val. Dessutom går du ut på din första APL-period (arbetsplatsförlagt lärande).

År 2

Under år två läser du bland annat kurser som är direkt kopplade till din inriktning men även en del gymnasiegemensamma kurser. I årskurs två fortsätter du även att vara ute på APL hos olika företag.

År 3

Sista året på Fordons- och transportprogrammet innehåller många fördjupningskurser. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre. Sista studieåret gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Yrkesutgångar

Yrkesförare/Skogstransporter

Du kan transportera virke, flis, sågspån och bark med lastbil inom skogsnäringen

Yrkesförare/Anläggningstransporter

Du kan köra anläggningsfordon, exempelvis grusbil

Yrkesförare/Maskintranssporter

Du kan köra tunga specialtransporter med skogs- och grävmaskiner, krossverk mm

Kurser

Gymnasiegemensamma kurser 600p

Engelska 5, 100

Historia 1a1, 50

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a1, 50

Religionskunskap 1, 50

Samhällskunskap 1a1, 50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma kurser 400p

Fordonsteknik introduktion, 200

Fordons och transportbranschens villkor, 200

Skriv ut programblad här

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200 p

Inriktningsgemensamma kurser 500 p

Yrkestrafik 1a, 200

Yrkestrafik 1b, 300

Programfördjupning 700p

Maskinell godshantering, 200

Godstrafik, 200

Godstransporter specialisering, 100

Fordonskombinationer godstransporter, 200

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) 19 veckor

Studera vidare?

Du kanske vill fortsätta studera efter gymnasiet? Då har du möjlighet att läsa in allmän högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser tre extra kurser, Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Det finns även möjlighet att läsa till Matematik 2

Efter utbildningen

Elin Asplund

Elin Asplund gick FT16 och jobbar nu som tankbilschaufför och kör pretoleumprodukter. Hon fyller på bränsle och olja på mackar, skogsmaskiner och i villor.

Jag tyckte skolan var superbra! Man fick en väldigt bra relation med alla lärare och elever. Tiden på skolan lärde mig mycket om yrket jag vill jobba med men även om livet och om mig själv. Ångrar inte mitt gymnasieval en enda sekund.

Andrè Hammarström

Andrée Hammarström gick TP10 och började direkt efter gymnasiet köra timmerbil. Idag driver han sitt eget åkeri och trivs bra med sitt yrkesval.

Det som var bra med att gå på SG/Södra Viken var gemenskapen på skolan och att många av lektionerna var praktiskt arbete.

Markus och Rickard Eriksson

Tvillingbröderna Markus och Rickard Eriksson gick i FT14 på SG/Södra Viken och tog examen 2017.

De fick båda jobb direkt efter gymnasiet men köpte sin första egna timmerbil 3 månader senare.

Idag har de utökat sin firma RM Transport med ytterligare en timmerbil samt en Huddig traktorgrävare.

Hur är det att driva eget åkeri? – ”Eftersom du jobbar åt dig själv är det stor skillnad mot att vara anställd. Allt blir lite roligare när du får bestämma mer själv”.

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.