Digitalt Öppet hus -14 januari 2021

Tryck här för att komma till Öppet hus sidan

Torsdag 14 januari har vi premiär av vårt digitala Öppet hus och då kommer ni få träffa lärare, elever, fritidsledare mm och få information om våra utbildningar och rundvandring på skolan. Ni kommer att hitta Öppet hus som ett alternativ i menyn uppe till höger från och med 14 januari.

Det kommer även finnas en livechatt tillgänglig på premiärdagen så ni kan få kontakt med oss direkt enligt följande schema:

Kl 10-11 Om skolan

Kl 11-12 Fordons- och transportprogrammet

Kl 12-13 Boende

Kl 13-14 Naturbruksprogrammet

Kl 14-15 Gymnasiesärskolan

Kl 15-16 Studie- och yrkesvägledning

Kl 16-17 Fordons- och transportprogrammet

Kl 17-18 Boende

Kl 18-19 Naturbruksprogrammet

Kl 19-20 Gymnasiesärskolan

Kl 20-21 Om skolan

Välkomna att kika in!

Katarina Håkansdotter Nilsson

Katarina Håkansdotter Nilsson

Informatör/marknadsförare
0565-179 21

Maila Katarina

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.