Arkiv

Invigning nya lokaler

✨INVIGNING av nya lokaler!✨ Bubbel, fanfar och bandklippning av kommunalråden blev startskottet för de nya lokalerna på skolan! Tvätt/smörjhall för lastbilar, ny fordonsverkstad, salar för

Läs mer >

Skolstartstider

Tider för skolstarten: Tisdag 16 augusti kl 08:30 FT22A och FT22B vid nya gymnasiebyggnaden Tisdag 16 augusti kl 13:00 NB22 vid Bergströmsalen Tisdag 16 augusti

Läs mer >

Skogens dagar 13-14 september

Elever och pedagoger i årskurs 7-9 i Värmland hälsas välkomna till SG/Södra Viken 13-14 september! Skogens dagar arrangeras av Skogen i Skolan och återkommer vart

Läs mer >

Studentexamen 10 juni -Bilder

STUDENTEXAMEN 2022 Våra avgångselever i NB19 och FT19 har idag haft en gemensam ceremoni tillsammans med SG/Broby i Sparbankshallen. Efter fotografering, studentfrukost, mingel, betygsutdelning, stipendieutdelning

Läs mer >

Ansökan om elevbostad

Nu får ni som sökt till gymnasieskolan snart ert preliminära antagningsbesked! När ni fått detta går det bra att söka elevbostad via e-tjänsten, se vår

Läs mer >

Besöksdagar våren 2022

Vi kommer under våren erbjuda intresserade elever att komma på visning av skolan vid två tillfällen. Onsdag 16 mars kl 14-15:30 Onsdag 6 april kl

Läs mer >

Om SG/Södra viken gymnasieskola

Sunne gymnasieskola/ Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 20 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Södra viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildningen med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötranporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolans vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.