Skogens Dagar 16-17 maj 2019

 

SG/Södra Viken är värd för Skogens Dagar där ca 3000 elever i åk 6-8 från hela Värmland kommer för att väcka intresse för skogs -och pappersindustrin.

 

Alla skolor i Värmland bjuds in till skogsaktiviteten som en del i det nationella samarbetet mellan skolan och skogssektorn, där Ljungbergsfonden gör det möjligt för eleverna att få en inblick i svensk skoglig utbildning. Skolorna deltar utan kostnad som en viktig investering för skogsindustrin i Värmland.

 

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och en viktig del av samhällsekonomin som skapar sysselsättning över hela landet. Med sin förnybara råvara kan skogsindustrin och skogsindustrins produkter också spela en nyckelroll i utvecklingen mot ett mer hållbart och kretsloppsanpassat samhälle.

 

Arrangemanget är uppdelat i fyra teman:

Här är alla som samarbetar runt Skogens Dagar

Skogen

Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Mellanskog, Stora Enso Skog AB, Sveaskog, SG/Södra Viken, Gammelkroppa Skogsskola, Föreningen skogskvinnorna, Skogen i Skolan, Karlstad stift.

Trävaror och transport

VMF Qbera, Moelven skog AB, Bäckebrons Sågverk AB, AB Hilmer Andersson.

Massa och papper

BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, Stora Enso Consumer Board, Rottneros Bruk AB, Karlstad Universitet, Stena Recycling AB.

Fritid i skogen

Karlstad Stift Egendomsförvaltningen, Jägareförbundet Värmland, LRF, Orienteringsförbundet, Karlstads Civilförsvarsförening, Tentipi Rental AB Sunne.

 

För mer information kontakta 

Jens Meyer

Regionsamordnare Skogen i Skolan Värmland

070-525 86 94, jens.meyer@hammaro.se

www.skogeniskolan.se

 

Gunnar Berggren

Biträdande rektor, SG/Södra Viken

0565-179 54, 070-610 56 44, gunnar.s.berggren@sunne.se

www.sodraviken.se

 

Skogens dagar Sunne 2019