Naturbruksprogrammet

Under dina tre år på skolan får du goda kunskaper inom grundläggande områden i modernt skogsbruk. När du läser inriktning skog på Södra Viken kommer du att uppleva vilken fördel det är att teori och praktik varvas i studierna. På inriktning skog har du tre olika programfördjupningar att välja mellan. Dessa paketutgångar ger dig möjlighet att välja kurser riktade mot olika yrkesområden.

År 1

Första året på Naturbruk läser du gymnasiegemensamma ämnen och flera av de programgemensamma ämnena så att du har en säker bas att stå på inför ditt inriktningsval till årskurs två. Du väljer även yrkesutgång och individuellt val. Du är också ute på din första APL period (arbetsplatsförlagt lärande).

År 2

Till år två väljer du inriktning och då läser du bland annat ämnen som är direkt kopplade till inriktning. I årskurs två fortsätter du även att vara ute på APL hos olika företag.

År 3:

Sista året på naturbruk  skog innehåller många fördjupningskurser men även en del gymnasiegemensamma ämnen. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre. Detta läsår gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Inriktningar

Inriktningar/yrkesutgångar
Maskinförare

Yrkesutgången ger dig kunskaper i att bli verksam i skogsproduktion. Du lär dig att köra skogsmaskin , både skotare och skördare.

Inriktning/yrkesutgång
Maskinförare/Service

Genom den här yrkesutgången lär du dig att köra skotare i skogsbruket men även göra service och reparera tyngre maskiner.

Inriktning/yrkesutgång
 Maskinförare/Grävmaskin

I den här yrkesutgången lär du dig att köra skotare i skogsbruket och grävmaskin inom skogsnäringen.

Kurser

Gymnasiegemensamma
ämnen 600 p

Engelska 5, 100
Historia 1a,  50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a, 100
Naturkunskap 1a1,  50
Religionskunskap 1a,  50
Samhällskunskap 1a1,  50
Svenska 1 eller Svenska som
andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen 400 p

Biologi 1, 100
Entreprenörskap, 100
Naturbruk,  200

Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p
Inriktningsgemensamma ämnen 300 poäng

Marken och växternas biologi, 100 Motor- och röjmotorsåg 1, 100 Mångbruk av skog, 100

Programfördjupning gemensamma ämnen 500 poäng

Serviceteknik naturbruk 1, 100
Skogsskötsel 1, 100
Virkeslära, 100
Terrängtransporter, 100
Virkestraansport med skotare, 100

Programfördjupning Skogsproduktion/maskinförare 400 poäng

Avverkningsmaskiner, 100 Skogsskötsel 2, 100 Skogsmaskiner specialisering, 200

Programfördjupning Skogsmaskiner/service 400 poäng

Serviceteknik naturbruk 2, 100 Serviceteknik-naturbruk specialisering, 100 Skogsmaskiner specialisering, 200

Programfördjupning Skogsbruk/grävmaskin 400 poäng

Grävmaskiner, 200
Skogsskötsel specialisering, 100
Skogsskötsel 2, 100

Efter utbildningen

När du studerat på naturbruksprogrammet inriktning skog har du utvecklat en förmåga att ta initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Utbildningen leder till arbete maskinförare i skogen, servicejobb med tunga maskiner eller upprustning av skogsbilvägar med grävmaskin. Du har fördjupat dig inom någon av följande yrkesutgångar.

 
Maskinförare

Efter utbildningen kan du arbeta som maskinförare i skogen. Avverka med skördare och transportera virke med skotare.

Maskinförare/Service

Ditt framtida jobb kan bestå av att köra skotare och transportera virke men du har även skaffat kunskaper

för att kunna arbeta med service och underhåll på
tunga maskiner.

Maskinförare/Grävmaskin

Efter tre gymnasieår kan du köra både skotare och grävmaskin. Du jobbar med att transportera fram virke och har även kunskaper så att du kan dika, laga sönderkörda vägar och även bygga nya skogsbilvägar.

Studera vidare

Du kanske vill fortsätta studera efter gymnasiet? Då  har du möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser tre extra kurser, Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.