Gymnasiesärskolan

SG/SödraViken har två nationella gymnasiesärskole-program på fyra år. Det ena är skog, mark och djur och det andra godshantering och fordonsvård.

Vid gymnasieprogrammet studerar en mindre grupp elever. Utbildningens bas av kärn- och karaktärsämnen är gemensam för eleverna men den individuella kursplanen utformas utifrån varje enskild elevs behov och önskemål.

I vissa kurser och kursmoment arbetar elevgruppen tillsammans med skolans övriga nationella program. Den arbetsplatsförlagda utbildningen APL är förlagd hos entreprenörer inom olika näringar.

 

I  första hand rtiktar sig programmet till elever från Sunne kommun, men i mån av plats tar skolan emot elever från andra kommuner

Inriktningar

Skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t.ex. mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

 

Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. kunna reparera   fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar eller köra truck. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Gemensamt för båda programmen

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskole-gemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, program-fördjupning och ett individuellt val.

Specifika program- gemensamma ämnen

Programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för skog, mark och djur är:

Biologi – naturbruk, 100p
Naturbruk, 200p
Naturbruksteknik 1, 100p

 

Programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fordonsvård och godshantering är:

Fordonsbranschen, 200p
Fordonsteknik 1, 200p
Godshantering grundkurs, 200p