Fordons- och transportprogrammet

En utbildning som motsvarar de krav som transportnäringen
kräver av dig som ska arbeta som yrkesförare. Transport-
utbildningen ger en bred grund för transporter inom skogs-
biobränsle- och miljötransporter.

År 1

Första året på Fordons och transportprogrammet läser du gymnasiegemensamma ämnen och flera av de programgemensamma ämnena så att du har en grund att stå på inför ditt inriktningsval till årskurs två. Du väljer även yrkesutgång och individuellt val. Dessutom går du ut på din första APL period (arbetsplatsförlagt lärande).

År 2

Till år två väljer du inriktning och då läser du bland annat ämnen som är direkt kopplade till inriktning. I årskurs två fortsätter även att vara ute på APL hos olika företag.

År 3:

Sista året på Fordons och Transportprogrammet innehåller många fördjupningskurser men även en del gymnasiegemen-samma ämnen. Största delen av din APL är förlagd till årskurs tre.  sista studieåret gör du även ditt gymnasiearbete som visar att du är förberedd för arbete inom ditt yrkesområde.

Inriktningar

Inriktning/yrkesutgång Yrkesförare/Skogstransporter

Yrkesutgången ger dig kunskaper i  att transportera virke och flis, sågspån och bark med lastbil, inom skogsnäringen.

Inriktning/yrkesutgång
Yrkesförare/Miljötransporter

Genom den här yrkesutgången lär du dig att transportera alla sorters avfall från hushåll och industri .

Inriktning/yrkesutgång
Yrkesförare/Maskintransporter

Yrkesutgången ger kunskaper i att transportera tunga specialtransporter med skogs- grävmaskiner, krossverk mm.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600p

Engelska 5, 100
Historia 1a1, 50
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1a , 100
Naturkunskap 1a1, 50
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1a1, 50
Svenska 1, 100

Programgemensamma kurser 400p

Fordonsteknik introduktion , 200
Fordons och transportbranschens villkor, 200

Gymnasiearbete 100 p
Individuellt val 200 p
Inriktningsgemensamma ämnen 500 poäng

Yrkestrafik 1a, 200
Yrkestrafik 1b, 300

Programfördjupning 700p

Maskinell godshantering, 200
Godstrafik, 200
Godstransporter specialisering, 100
Fordonskombinationer godstransporter, 200

Arbetsplatsförlagt lärande
APL 15 veckor

Efter utbildningen

Skogstransporter. Direkt efter utbildningen kan du arbeta som yrkesförare med inriktning på virkestransporter av timmer och massaved eller flis, sågspån och bark. Transporter av råvara till  sågverks, pappers och massaindustrin.

Miljötransporter. Ditt framtida jobb kan bestå av att som yrkesförare ansvara för transporter inom alla branscher som sysslar med utbytessystem och återvinning. Det kan handla om att köra slambil, sopbil, eller containerbil.

Maskintransporter. Som yrkesförare med inriktning tunga transporter kommer du att transportera gräv- och skogsmaskiner,  krossverk och många andra specialtransporter.

Studera vidare

Du kanske vill fortsätta studera efter gymnasiet? Då  har du möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser tre extra kurser, Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.