Våra program

Introduktions- program

Inriktning:

Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val (PRIV)
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Gymnasie- särskolan

Fordonsvård och godshantering