Om skolan

Sunne Gymnasieskola / Södra Viken är en modern skola med en effektiv mix av teori och praktik. Skolan har ett omfattande samarbete med näringslivet. Här har du möjlighet att välja utbildningar som för dig direkt ut i yrkeslivet. Du kan även studera vidare efter avslutade studier på gymnasiet.

Historia

Lång tradition

Sunne Gymnasieskola / Södra Viken är en skola som har över 70 års erfarenhet av utbildning inom skogsnäringen och 18 år inom transportnäringen. Många som arbetar inom dessa näringsgrenar har fått sin utbildning på Södra Viken.

Skogsskola till Gymnasium

På våren 1947 startades skoglig utbildning på Södra Viken av skogsvårdsstyrelsen i Värmland. Från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun. Idag är Södra Viken en gymnasieskola anpassad för dagens och morgondagens elever.

Sunne / Gymnasieskola

Södra Viken har allt sedan starten verkat för utbildning inom skogsyrken. Under 1999 startades transportutbildning med inriktning skogs- och biobränsletransporter samt miljötransporter. Dagens gymnasieutbildning erbjuder yrkesprogram, där teori varvas med praktik.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolas vision är att bli det naturliga valet för gym-nasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda en kvalitativ utbildning utifrån varje elevs förutsättning, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.

Värdegrund

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att v har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda fr synpunkter och åsikte som kan utveckla skolan och vår versamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor .En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans fnna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som

 

medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga at lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.