Kalender

Gymnasieantagning – Sista dag för omval

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna in ansökan om fri kvot till din studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna in ansökan för dispens i engelska till din studie- och yrkesvägledare.

december 21, 2017
Dela: Facebook / Twitter / Pintrest