Elevinformation

Här kan du som går på Sunne Gymnasieskola / Södra Viken finna information om den dagliga verksamheten och om de olika funktioner som finns på skolan och som kan ge stöd och service när du behöver. Här hittar du också länkar till bl.a. ditt schema och skolans matsedel.
Sunne kommuns e-tjänst för självbetjäning heter Dexter där du bland annat kan anmäla sjukfrånvaro och se klasschema.

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. På SG/Södra Viken kan du driva UF-företag, som utvecklar din kreativitet och företagsamhet.

Tillsammans med någon eller några kamrater från ditt eget program eller något annat program startar, driver och avvecklar du ett företag under ett läsår.

Ni tar fram och genomför en affärsidé. Det kapital som krävs får ni genom försäljning av riskkapitalsedlar i olika valörer. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Detta ger dig unik kunskap om och erfarenhet av eget företagande. UF-företaget ger möjligheter att träna problemlösning, planering, samarbete, beslutsfattande och att ta eget ansvar.

Du har med ditt företag möjlighet att ställa ut på den Regionala UF-mässan i Värmland och där delta i olika tävlingar. Blir ditt företag bland vinnarna i någon tävling representerar företaget Värmland på den Nationella Mässan i Stockholm senare på vårterminen.

Kontakt

Anna Thorstensson
anna.thorstensson@sunne.se
0565-15549

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledningen hjälper dig att hitta vägar för att uppnå dina drömmar, men hjälper också till när det känns tufft. Hit kan du komma när du har frågor som rör yrkesval, utbildningar, utlandsstudier och andra vägval i livet.

När du ska fatta beslut om ditt studie- och yrkesval eller andra viktiga frågor i livet  är det viktigt att du har: kunskap om dig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Kunskap om alternativen. Vad finns det att välja på? Kunskap om hur du väljer Hur bestämmer jag vilket alternativ som är bäst för mig?

För att komma till klarhet i sådana frågor, kan du arbeta tillsammans med mig som studie- och yrkesvägledare. Vägledning är en process som hjälper dig se dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att fatta stora beslut brukar ta tid, så låt gärna de här frågorna finnas med dig i vardagen.
Studie- och yrkesvägledningen kan också visa var du hittar den information du behöver för att skaffa dig kunskaper inför dina val av studier eller arbete. Har du frågor och funderingar kring utbildningar, yrken, eller dina val är du välkommen att kontakta mig!

Kontakt

Karin Lundkvist
studie- och yrkesvägledare karin.lundkvist@sunne.se 0565-16393

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever
skall ges så goda förutsättningar som möjligt till lärande, god hälsa och personlig utveckling.

Elevhälsan på SG/Södra Viken består av rektor, skolsköterska, kurator, boendeansvarig och specialpedagog.
Skolläkare finns tillgänglig genom skolsköterska. Samtalsterapeut finns tillgänglig i kommunen.

.

Kontakt

Maria Eklund, kurator
maria.eklund@sunne.se0565-15556

Maria Smegärd, skolsköterska maria.i.smegard@sunne.se0565-15557

Monika Wahlund, specialpedagog
monika.wahlund@sunne.se0565-16492

 

Praktik – APL

Om du går ett yrkesprogram på SG/Södra Viken ingår 15 veckors praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL innebär att du får prova på yrket och använda dina kunskaper som du har fått på skolan. På vår gymnasieskola finns en  APL samordnare som hjälper dig att hitta företag där du kan göra din praktik.

Du kan göra praktiken på företag i Värmland eller på annan ort i Sverige.

APL är den praktiska introduktionen till det framtida yrket och grunden till att hitta ett jobb. APL platsen kan ge ett sommarjobb som sedan leder vidare till fortsatt anställning, medan andra elever får erbjudande om tillsvidareanställning innan de tagit sin studentexamen.

Företag

Om du är företagare och intresserad av att ta emot en APL elev ( praktikant), anmäl ditt intresse till Stefan Ögren, kontaktuppgifter nedan. Ange  företag och kontaktuppgifter.

Stefan Ögren
0565-155 98

 

Introduktions-programmet

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program. Målet är att du efter tiden på programmet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter. Vår strävan är att du inom ett år ska kunna gå vidare till studie- eller yrkesliv.

På SG/Södra Viken har vi möjlighet att i mån av plats erbjuda IMV och IMY för Naturbruks-programmet inriktning skog.

Kontakt
Monica Olofson, rektor
monica.olofson@sunne.se

0565–15550

– Programinriktat val (IMV): Är en utbildning, som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesförberedande program.

– Yrkesintroduktion (IMY): Vänder sig till ungdomar, som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller som vill ha en snabbare väg till arbetsmarknaden.